fredag, december 18


De säger att ens föräldrar är ens förebild för hur man tror att "riktiga" förhållanden ska se ut.

Jag tror att jag skapar mig en egen mening om detta.

De säger även att döttrar dras till pojkar som liknar deras pappor.

*tittar närmre på mina span*
Hmm, you just might be a bit right about that...

Inga kommentarer: